OEC Pairs Tournament Day 2 (Album 4) - garymathieson